dizamatik kalıplama derecesiz kalıplama

2007-07-13 21:52:00

“Dizamatik” veya Yüksek Basınçlı Derecesiz Kalıplama Derecesiz Otomatik KalıplamaDerecesiz otomatik kalıplama yönteminde esas itici güç kum bağlayıcılarından gelmektedir. Özellikle maliyet açısından dereceli kalıplama ile karşılaştırıldığında gerek derece maliyeti, gerek depolama ve gerekse konveyörlerdeki büyük oranda azalma ortadan kalkmaktadır. Bu durum, ayrıca derece sayısı ile sıvı metal miktarı arasındaki ilişkinin ortadan kalkmasında büyük önem taşımaktadır[1]. Kalıplamadaki bütün işlemler (alt ve üst kalıbın oluşturulması, maça yerleştirme ve kalıp kapama) bir ünite içinde seri halde yapılabilmektedir[1]. “Disamatic” veya Yüksek Basınçlı Derecesiz Kalıplama Bu sistem dereceli sistemlere oranla iyi döküm kalitesi ve düşük maliyet gibi avantajlar ile göze çarpar. Sistemin çalışma prensibi aşağıdaki şekilde verilmiştir.Kompresör (A) ve hidrolik sistem (D) pistonu sağa iterek kalıp yapılacak bölgenin (G) kum deposunun (F) altına gelmesi sağlanır.Basınçlı hava yardımıyla kum (G) kısmına doldurulur.(E) pistonu ile kum sıkıştırılır.(D) pistonu ile (L) sola hareket eder ve (H) plakası havaya kalkar.Depoya kum dolar.(E) ve (B) pistonu ile kalıp hattı sola doğru hareket eder.(E) pistonu geri çekilerek kum deposu altı boşalır.Kum deposu kapanır ve sistem başa dönmüş olur.(E) pistonun ucu ile (H) döküm şeklini yani yarı modelleri içerirler. Böylelikle sıkışmış olarak hazırlanan kalıplar peşpeşe gelecek şekilde dizildiklerinde aralarında kalıp boşluğunu içerirler. Şematik olarak yapılan prosesi aşağıdaki şekilde görebiliriz[1]. [2]. Bu yöntem ile dakikada 300 kalıp hazırlanabilmektedir. Eğer maça kullanılacaksa, maçalar el ile yerleştirilir ve yaklaşık 9 saniye sürer[1]... Devamı

sertlik deneyi

2007-05-19 12:41:00

DENEYİN ADI: Sertlik Deneyi   DENEYİN AMACI: Herhangi bir malzemenin sertlik ölçme yöntemlerinden en uygun olanını seçip sertliğini ölçmek.   TEORİK BİLGİ: Sertlik, malzemenin çizilmeye karşı gösterdiği dirençtir. Sertlik ölçme yöntemi numune üzerinde elde edilen kalıcı izlerin ölçülmesi esasına dayanır. Sertlik deneylerine şu şekilde gruplara ayırabiliriz: 1)Statik Sertlik Ölçme Yöntemleri             a)Rockwell sertlik deneyi             b)Brinell sertlik deneyi             c)Vickers sertlik deneyi             d)Mikro sertlik deneyi 2)Dinamik Sertlik Deneyleri             a)Darbe etkisiyle sertlik ölçme yöntemleri             b)Sıçrama etkisiyle sertlik ölçme yöntemleri                         STATİK SERTLİK ÖLÇME YÖNTEMLERİ   Rockwell Sertlik Deneyi:     Teknolojide en yaygın olarak kullanılan sertlik ölçme yöntemidir. Rockwell sertlik deneyi, malzemenin sertilğinin bir ölçüsü olarak sabit yük altında malzeme üzerinde oluşturulan izin derinliğinin ölçülmesi esasına dayanır.     Malzemenin cinsine göre iz bırakıcı olarak ucu çok az yuvarlatılmış 120° ’lik konik elmas uç veya 1/16’’ ve 1/8’’ çapında çelik bilyalar kullanılır. Uygulanan yük ise 60, 100 veya 150 kg’dır.     Bu deney yapılırken numuneye önce 10 kg’lık bir ön yük ardından geri kalan yük uygulanır. Bunun amacı; numune ile uç arasındaki kesin teması sağlamak ve ölçü düzenindeki boşlukları gidermek amacıyla uygulanır. Rockwell Yüzey... Devamı

SEMENTASYON DENEYİ

2007-03-06 16:12:00

Deneyin Adı: Bakır sülfatlı çözeltilerden bakırın demir ile sementasyonu   Deneyin Amacı: Sülfatlı bileşikler halinde bulunan bakır cevherlerinden bakırın eldesi, semantasyon olayı ve semantasyona etkiyen faktörler   Deneyde Kullanılan Malz.:   200 ml bakır sülfat çözeltisi(CuSO4.5H2O)                                             Demir talaşı                                             2 adet beher                                             2 adet karıştırıcı cam çubuk                                             Zaman ölçer   Deneyin Sonuçları:   1) İki ayrı behere 100’er ml bakır sülfat çözeltisi(CuSO4.5H2O) konur. Çözelti mavi renktedir ve ona rengini veren bakırdır. Çözelti;                    CuSO4      Cu+2 + SO4-2    şeklinde iyonlarına ayrışır. Daha sonra da beherlere eşit miktarda demir talaşı konur. Çözeltilerin biri 3 dk diğeri ise 10 dk karıştırılır. Beherlerdeki demir talaşının etrafını kızıl renkteki bakır sarar. Bu bakıra ‘sement bakır’ d... Devamı

SEDİMANTASYON DENEYİ

2007-03-06 16:10:00

SEDİMANTASYON DENEYİ   Deney Amacı : Endüstriyel seramik bir çamurun berraklaştırılması , buna göre yükseklik-zaman grafiği ve çamur konsantrasyonu-çökelme hızı grafiği çizilmesi   Deney Hakkında Teorik Bilgiler : Sedimantasyon , sulu bir fazda askıda duran katı parçacıkların ağırlıklarının etkisi ile çökelmesine denir .             Bu olay iki işleme ayrılır . ·         Berraklaştırma ; amacı , hemen hemen içinde hiç katı bulunmayan bir sıvı faz elde etmektir . ·         Kıvamlaştırma ; amacı , bir besleme akımında askıda duran katı parçacıkların konsantrasyonunun artırılmasıdır .   Deneyin Yapılışı : 1 gramlık ZnO  bir beher içerisine konulur . Daha sonra 100 ml. su behere ilave edilir . Bu sayede beher içerisinde % 1 ‘lik çözelti elde edilir . Çözelti belirli bir süre karıştırıldıktan sonra , çökelme işleminin belli zaman aralıklarındaki değişimi izlenir . Elde edilen veriler sonucunda yükseklik-zaman grafiği ve çamur konsantrasyonu-çökelme hızı grafiği çizilir .   Elde Edilen Veriler :   Önce yükseklik zaman grafiğini çizelim .   Ölçüm değerleri 60 sn arayla alınmıştır . ZAMAN (dk ) YÜKSEKLİK (cm) 0 100 1 95 2 89 3 83 4 78 5 71 6 65 7 60 8 55 9 50 10 47 11 44 12 1 ... Devamı

METALOGRAFİ DENEYİ

2007-03-06 16:09:00

METALOGRAFİK İŞLEMLER     1 - NUMUNEYİ KESME İŞLEMİ          Prensip  olarak, numuneyi  alırken  yüzeyde  en  az  plastik  şekil  değiştiren  ve  en  az  ısı  meydana  getiren  kesme  yöntemi  seçilmelidir .  Çünkü  bütün  gayretler, orjinal  malzeme  iç  yapısının  mikroskop  altında  görülebilmesi  içindir.        Kesme  diskleri, Al2O3, SiC, elmas  gibi  aşındırıcıların  uygun  bir  bağlayıcı  ile  preslenmesi  sonucu  elde  edilir.        İncelenecek  numuneler, şayet  küçük  ve  biçimsiz  şekilli  ise  zımparalatma  ve  parlatma  esnasında  elde  tutmak  güçlük  yaratır. Bu  durumlarda  numuneler  genellikle  kalıplanır. Aynı  amaçla  bazen  metal  kelepçeler de  kullanılır.   2 - NUMUNEYİ KALIPLAMA İŞLEMİ   Numune  eğer  elle  parlatılacaksa, rahatça  tutulabilecek  büyüklükte, kalıba(bakalite)  alınması  gerekir.          Numuneyi  kalıplarken  iki  farklı  yöntemden  biri  uygulanabilir. Bunlar , a)          Sıcakta  ve  basınç  altında  (compression  moulding) b)          Soğukta (cold moulding)   olabilir. Numuneyi  sıcak  ve  basınç  altında  kalıplamada  genellikle  bu iş  için  özel  yapılmış  presler  kullanılır. Bu  yöntemde  kullanılan  malzeme  genellikle  plastik  karakterde  tozlardır. Basınç  ve  sı... Devamı

MAKRO İNCELEME

2007-03-06 16:08:00

Deneyin Adı: Makro İnceleme.   Deneyin Amacı: Tahribatlı ve tahribatsız olarak kullanılan çok sayıda teknik vardır. En temel prosedür kaynak dikişleri, katlamalar veya tufal gibi yüzey karakteristikleri için basit görsel muayene işlemidir.   İSTENENLER   1) Makro inceleme ile kaynak bölgesini nasıl ayırt edersiniz? Bir şekil yardımıyla anlatınız.   Kaynak çok önemli bir üretim prosesi olarak büyük çapta kullanılmaktadır. Kaynakların incelenmesinde ilk adım, kaynak makro yapısının gelişimidir. Kaynak makro yapısı proses tipine, işlem parametrelerine ve kullanılan malzemeye bağlı olarak gelişir. Kaynak kalite kontrolünde metalografi anahtar metottur. Kaynak makro yapısını tanımlarken metali, ısıdan etkilenmiş bölge ve orijinal metal gibi üç farklı yapı kastedilir. Kaynak metali ve ısıdan etkilenmiş bölgede, bileşim, tane boyutu ve yönlenmesi, mikro yapı ve sertlikle değişmeler vardır. Bu sebeple kaynak metalinin mikro yapısında önemli değişmeler gözlenir. Makro dağlama, kaynak parametrelerindeki değişmelerin kaynak metalinin boyut ve şekline, penetrasyon derinliğine, kaynak yapısına ve derinliğine etkilerini belirtmek için sık sık kullanılmaktadır.                             2) Makro dağlamada niçin konsantre çözeltiler kullanılır? Bu tür çalışmaların yapıldığı bir laboratuvarda sizce ne gibi tedbirler alınmalıdır?   Parlatılmış yüzeyler ışığı eşit miktarda yansıttığından yapının detayları gözlenemez. Bunu sağlamak için yapıda kontrast oluşturmak gerekir, bunun içinde konsantre çözeltiler kullanılır. Dağlamada, yüzeyde belli miktarda aşınma sağlanıyor. Yüzeyin uniform olmasından uzaklaştırıyor ve daha detaylı bilgi alabiliyoruz.   Alınması gereken tedbirler;   Davlumbaz (Çeker Ocak) kullanılmaya dikkat edilmelidir. ·        Modern mikroskopların hemen hemen hepsi elektron... Devamı

FAZ DÖNÜŞÜMÜ VE DENGE DİAGRAMLARI

2007-03-06 16:07:00

  DENEYİN ADI:  Faz Dönüşümü ve Denge Diyagramları   DENEYİN AMACI: Saf Pb ve %10 ve %40’lık Sn-Pb alaşımlarının faz dönüşümleri ve denge diyagramlarının belirlenmmesi   DENEYDE KULLANILAN MALZ:             -Saf Pb, %10 ve %40 ‘lık Pb-Sn alaşımları             -Grafit pota             -Şalama             -Refrakter tuğla             -Kaolen yün             -Termokupl   DENEYİN YAPILIŞI: Grafit potanın içine metal ve alaşımlar ayrı ayrı koyulur. Her biri tamamen ergiyene kadar şalama ile ısıtılır. Eridikten sonra her birinin katılaşana kadar termokupl ile 30sn de bir sıcaklıklar ölçülür. Ve aşağıdaki tablo elde edilir.   Zaman(sn)          Sıcaklıklar(derece)   %100 Pb %10 Sn %40 Sn 0 351 417 340 30 343 406 340 60 335 390 328 90 323 374 316 120 308 358 306 150 304 339 298 180 295 327 279 210 270 311 270 240   289 259 270   285 248 300   273 241 330     237 360     227 390     216                               İSTENENLER:   1) Deney sırasında elde edilen soğuma eğrilerini kullanarak Pb-Sn denge diyagramını çiziniz.                           &n... Devamı

DÖKÜM DENEYİ

2007-03-06 16:03:00

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ     MALZEME BİLİMİ LABORATUARI  II  DENEY RAPORU   DÖKÜM DENEYİ   Arş.Gör. Oğuz GÜLER     HAZIRLAYAN YAKUP ÜNALDI 0301.08068 Grup: 8                 © Sakarya 2006   Kalıp Kumu:  Ufak taneli, ergime ısısı yüksek ve içerisinde bağlayıcı eleman kil(Yapıştırıcı etki yapar.) bulunan kuvars kumu (Kalıp tekniğinin gerektirdiği birçok şartı yerine getirir.) karışımına kalıp kumu denir.Kalıp kumu elde ediliş şekline göre ikiye ayırmak mümkündür.  Doğal kalıp kumu Sentetik kalıp kumu Doğal Kalıp Kumu : Tabiatta kum, kil ve diğer yabancı elemanların karışımı olarak bulunur. İçinde bulunan kireç ve demir oksit miktarının toplamının kum miktarına göre belirli bir oranı aşmaması gerekir.Bu oran %5’ ten fazla olmamalıdır.  Sentetik Kum : İstenilen özellikleri tam olarak sağlamak amacıyla kalıp kumu özelliğine sahip karışım saf kuvars, kil ve diğer yardımcı elemanların belirli oranlarla karıştırılmasıyla elde edilir.   Kalıp Kumu Özellikleri:  Kalıp kumunda beklenen özellikler çok sayıdadır. Bunlar arasında kum hazırlamada öncelikle kontrol edilenler şunlardır:  Yaş mukavemet Kuru mukavemet Geçirgenlik Nem miktarı Kil miktarı Tane inceliği ve dağılımı Diğer özellikler arasında  Sıcak mukavemet Sinterleşme noktası Deformasyon Termal stabilite Akıcılık ve elastiklik Dağılabilme(collapsibility) Tekrar kullanılabilme özellikleri de sayılabilir.   Kullanma Bakımından Kalıp Kumlarının Değerlendirilmesi:  Kalıp kumları kullanma esnasında yapılacak karışım ve kullanma yeri bakımından da bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir.Başlangıçta kum iki çeşittir.  Eski kum Yeni kum ( taze kum)   Bunlardan elde edilecek karışım ile kullanma kumu meydana getirilir.Kullanma kumu da bileşim bakımından ikiye ayrılı... Devamı

AŞINMA DENEYİ

2007-03-06 15:59:00

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ     MALZEME BİLİMİ LABORATUARI  II  DENEY RAPORU   AŞINMA DENEYİ   Prof.Dr.Burkay ALNIPAK Yrd.Doç.Dr.Can KURNAZ Arş.Gör. Hüseyin ŞEVİK     HAZIRLAYAN YAKUP ÜNALDI 0301.08068 Grup: 8                 © Sakarya 2006       Tanım: Birbirine sürtünen malzemelerin, sürtünen yüzeylerinde oluşan malzeme kaybına AŞINMA denir. Sürtünme, Yağlama ve Aşınma konularını inceleyen bilim ve teknoloji dalı. Triboloji sözcüğü eski Yunan dilindeki Tribos (Sürtünme) sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe'de Sürtünme bilim adıyla da anılır. Her ne kadar Triboloji'nin en çok makinelerin çalışmasında rol oynadığı düşünülürse de, aslında günlük yaşamımızı her düzeyde etkiler. Otomobil tekerleklerinin aşınması, elbiselerin yıpranması, bıçakların ve diğer keskin aletlerin körleşmesi, bilgisayar sabit disklerinin ömürlerinin kısalması, toprağın erozyona uğraması, metallerin paslanması (korozyon), asfalt sokak ve yolların aşınmaya uğraması gibi Triboloji biliminin kapsamına giren gündelik sorunlar ulusal gelirimize çok büyük bir yük getirmektedirler. İnsanların kaygan bir zeminde dengelerini kaybedip düşmeleri, karlı veya ıslak yollarda arabaların kumandalarını yitirerek kazalara neden olmaları da bu bilim dalının konu alanları içindeki gündelik sorunlardır.   Triboji Dalındaki Araştırmalar:   Triboloji araştırmaları ve eğitimi genellikle üniversitelerin makine mühendisliği ve metalürji bölümlerinde yapılır. Ayrıca bir çok özel sanayi kurumları ve Araştırma Geliştirme (AR-GE) laboratuvarları da bu konuda incelemeler yapar. Bu bilimin başlıca ilgi alanları 3 gruba ayrılır: Sürtünme Aşınma Yağlama   Triboloji dalındaki araştırmalar genellikle sürtünme katsayısının ve aşınma oranlarının belirlenmesi, sürtünmeyi ve aşınmayı etkileyen doğal mekanizmaların bulunması (atmosfer, y... Devamı

PLAZMA SPREY KAPLAMA DENEYİ

2007-03-06 15:54:00

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ     PLAZMA SPREY KAPLAMA DENEYİ         HAZIRLAYAN YAKUP ÜNALDI. 0301.08068 GRUP:6                 © Sakarya 2005     ÖZET Plazma, eşit sayıda serbest elektron ve pozitif iyon bulunduran, genellikle maddenin dördüncü hali olarak adlandırılan yoğunlaştırılmış bir gazdır. Plazmanın başlıca iki önemli avantajı vardır. Birincisi, bilinen bütün malzemeleri eritebilecek derecede yüksek sıcaklık eldesinin mümkün olması, ikincisi ise diğer malzemelere daha iyi ısı transferi sağlamasıdır. Plazma tekniğinin yüksek işlem sıcaklığı, ergime noktası yüksek metal ve alaşımlarla çalışmaya imkan sağlamaktadır. Ayrıca, inert ortamlarda kullanılabilmesi yöntemin avantajlarındandır. Plazma, floreson lambasından tutun seramik ve metallerin kaplanması, bilgisayar parçaları, elektronik aletler (TV gibi), ses ve film bantları, gıda sektörü, gözlük ve optik araçların çizilmesine karşı kaplanması gibi günlük hayatta sık kullandığımız araç ve gereçlerin üretiminde plazma kullanılmaktadır. 1. GİRİŞ Maddenin katı, sıvı ve gaz hâlinden başka çok yüksek sıcaklıklarda karşılaşılan, plazma olarak adlandırılan dördüncü bir hâli daha vardır. Yüksek sıcaklığa ısıtılan gazlar önce atomlarına ayrılır, sonra da atomdan dış yörünge elektronlarının kopması ile pozitif yüklü iyon oluşur[2]. Doğal olarak görünen  plazma çok seyrek olarak ortaya çıkmasına rağmen kuzey yarım kürede geceleri gökyüzünde ortaya çıkan ışıklarla etkilerini görmek mümkün olmaktadır. Plazma floreson lambası tüpleriyle de üretilmektedir. Uzayda ise formasyonunu tamamlayabileceği bir ortam mevcuttur, bu yüzden tüm evren plazma fazında olabilir. Örneğin güneş tamamen plazmadan meydana gelmiştir. Sürekli tüm gezegenlerin etrafını saran dalgalar yayar. Yıldızların içindeki madde de plazma fazındadır.[1].   Örneğin, azot molekülü ısıtılırsa önce azot at... Devamı